درباره اسپاد

استارت آپ اسپاد با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های جدید و بالاخص نقش مهم موبایل اپلیکیشن ها در زندکی روزمزه مردم در سال 1396 کلید خورد. شرکت پارتاک ایده پرداز با هدف ایجاد محیطی جذاب ، سالم و پویا برای رفع مشکل سپردن پروژه یا فعالیت ها به متخصص استارت آپ اسپاد را راه اندازی کرده اند.

اسپاد را دانلود کنید

اپلیکیشن اسپاد را دانلود کنید تا به سادگی و در چند مرحله خدمات مورد نیاز خود اعم از نظافت، تعمیرات و لوله کشی و ... را از اسپاد دریافت کنید. کافیست تا خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید و مکان و زمان حضور متخصص را مشخص نمایید و بقیه کارها را به اسپاد بسپارید.